รายชื่อผู้สมัคร กิจกรรมการปั่นจักรยาน “Bike for chiangrai game”