สถิติ พิซิตจุดชมวิวกว๊านพะเยาครั้งที่ 3 #อาทิตย์ 18 พ.ย. 2561#

รุ่น :