สถิติ ครั้งหนึ่งในชีวิตปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 5 #วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562#

รุ่น :