รายชื่อผู้สมัคร กิจกรรมการปั่นจักรยาน “23ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า”